इयत्ता ७ वी इतिहास -पाठ ७ वा


ऑनलाइन टेस्ट

ऑनलाइन टेस्ट , विषय: इतिहास

इयत्ता सातवी , पाठ ७

खाली इयत्ता सातवीच्या इतिहास वरील पाठ ७ वर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिलेले आहेत,पैकी उत्तराच्या योग्य पर्यायासमोरील गोलावर क्लीक करून आपले उत्तर निवडा. अशाच प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा. निकाल पहात असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण बरोबर दिली आहेत त्यांचा रंग आपोआप हिरवा होईल व ज्या प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत त्या प्रश्नाचा रंग लाल होईल, सोबतच शेवटी आपले बरोबर व चुकीचे उत्तरे दिलेली प्रश्नसंख्या आपणास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह पाहायला मिळेल.

प्रश्न 1 किल्ल्यावर युद्धाच्या साहित्याची व्यवस्था कोण पाहतो ?


प्रश्न 2 शिवाजीराजांच्या आरमाराचा प्रमुख कोण होता ?


प्रश्न 3 शिवरायांनी कोणता जलदुर्ग बांधला ?


प्रश्न 4 स्वराज्याचे पहिले सरनोबत कोण होते ?


प्रश्न 5 शिवाजीमहाराजांच्या आरमारात विविध प्रकारची किती जहाजे होती ? .


प्रश्न 6 स्वराज्यात पत्रव्यवहार कोण संभाळत असे ?


प्रश्न 7 संभाजी महाराजांनी कोणता ग्रंथ लिहिला ?


प्रश्न 8 पायदळात कोणते अधिकारी असत ?


प्रश्न 9 ............हा खेड्यातील मुख्य व्यवसाय होता ?.


प्रश्न 10 महाराजांनी सिद्दीला शह देण्यासाठी राजापुरीसमोर कोणता जलदुर्ग बांधला ?1 comment: