इयत्ता ७ वी इतिहास -पाठ 13 वा


ऑनलाइन टेस्ट

ऑनलाइन टेस्ट , विषय:इत्तिहास

इयत्ता सातवी , पाठ १३

खाली इयत्ता सातवीच्या इतिहास वरील पाठ १३ वर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिलेले आहेत,पैकी उत्तराच्या योग्य पर्यायासमोरील गोलावर क्लीक करून आपले उत्तर निवडा. अशाच प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा. निकाल पहात असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण बरोबर दिली आहेत त्यांचा रंग आपोआप हिरवा होईल व ज्या प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत त्या प्रश्नाचा रंग लाल होईल, सोबतच शेवटी आपले बरोबर व चुकीचे उत्तरे दिलेली प्रश्नसंख्या आपणास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह पाहायला मिळेल.

प्रश्न 1 इ..स. १६३० ते १८१० पर्यंतच्या कालावधीस काय म्हणतात ?


प्रश्न 2 शिवकाळात कोणता प्रसिद्ध स्थापत्य विशारद होवून गेला ?


प्रश्न 3 सवाई माधवरावांच्या काळातील प्रसिद्ध चित्रकार ?


प्रश्न 4 शिवाजी महाराजांनी गोव्यात कोणते मंदिर उभारले ?


प्रश्न 5 मराठी नाटकांचा प्रारंभ कोठे झाला ? .


प्रश्न 6 मध्ययुगात व्यवहारात वापरली जाणारी लिपी.......हि होती.


प्रश्न 7 शिवकाळातील मंदिरे .........पद्धतीची होती.


प्रश्न 8 तंजावर राज्यात .........यांनी नाटक कलेस प्रोत्साहन दिले.


प्रश्न 9 छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे धार्मिक धोरण ........होते.


प्रश्न 10 गावाचा महसूल सांभाळणारा......... ?


No comments:

Post a comment