इयत्ता ७ वी इतिहास -पाठ ११


ऑनलाइन टेस्ट

ऑनलाइन टेस्ट , विषय:इत्तिहास

इयत्ता सातवी , पाठ ११

खाली इयत्ता सातवीच्या इतिहास वरील पाठ ११ वर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिलेले आहेत,पैकी उत्तराच्या योग्य पर्यायासमोरील गोलावर क्लीक करून आपले उत्तर निवडा. अशाच प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा. निकाल पहात असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण बरोबर दिली आहेत त्यांचा रंग आपोआप हिरवा होईल व ज्या प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत त्या प्रश्नाचा रंग लाल होईल, सोबतच शेवटी आपले बरोबर व चुकीचे उत्तरे दिलेली प्रश्नसंख्या आपणास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह पाहायला मिळेल.

प्रश्न 1 राक्षसभुवनच्या लढाईत निजामाला कोणी पराभूत केले ?


प्रश्न 2 हैदरअलीच्या मृत्यू नंतर म्हैसूरचा सुलतान कोण झाला ?


प्रश्न 3 हिमालयाच्या पायथ्याशी कोण स्थायिक झाले होते ?


प्रश्न 4 टिपू सुलतान इ.स. .............. साली मारला गेला ?

१७९५
प्रश्न 5 पहिल्या बाजीरावानंतर ............ हा पेशवा झाला ? .


प्रश्न 6 .............. हा अफगाणिस्थानचा बादशाह होता ?


प्रश्न 7 नजिबखान हा .............. चा सरदार होता ?


प्रश्न 8 अटक हे ठिकाण कोणत्या देशात आहे ?


प्रश्न 9 कोणत्या लढाईत माधवरावाने हैदेरअलीचा पराभव केला ?.


प्रश्न 10 पानिपतच्या लढाईत मराठ्यांचे नेतृत्व कोणी केले ?


No comments:

Post a comment