Friday, 2 October 2015

इयत्ता चौथी गणित प्रज्ञाशोध परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट 2


प्रगत शैक्षणिक गणित प्रश्नसंच

तंत्रस्नेही शिक्षक नोंदणी (SCERT)

प्रज्ञाशोध परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट

ऑफलाइन टेस्ट
इयत्ता चौथी गणित प्रज्ञाशोध ऑनलाइन टेस्ट 2

इयत्ता 4 थी गणित प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रम आधारीत ऑनलाइन टेस्ट भाग 2

इयत्ता 4 थी गणित प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रम आधारीत ऑनलाइन टेस्ट
भाग 2

 1. 4 शतक × 9दशक=किती ?

 2. 372
  37200
  3720
  36000

 3. 90000+7+800+9000 या विस्तारित मांडणीने तयार होणारी संख्या कोणती ?

 4. 99807
  99987
  90987
  99870

 5. 75412 ही संख्या देवनागरी संख्या चिन्हांत कशी लिहाल ?

 6. 75412
  ७५५१२
  ७५१४२
  ७५४१२

 7. 8 × 9 + 12 - 12 × 7= ?

 8. 504
  72
  8
  0

 9. 54032 -43021=?

 10. 11101
  11011
  97053
  11111

 11. एका चौरसाची परिमिती 28 सेमी आहे ,तर त्या चौरासाच्या एका बाजूची लांबी किती ?

 12. 56 सेमि
  112 सेमी
  14 सेमी
  7 सेमी

 13. 55000मिली + 15000 = ?

 14. 700 लीटर
  70 लीटर
  70000लीटर
  40 लीटर

 15. 7 मुलांना 693 रुपये सारखे वाटायचे आहेत,तर प्रत्येकाला किती रुपये मिळतील ?

 16. 90 रुपये
  99 रुपये
  91 रुपये
  63 रुपये

 17. 77 नंतर येणाऱ्या 9 व्या समसंख्येत 9 मिळवले तर उत्तर किती येईल ?

 18. 103
  94
  101
  105

 19. 'त्रेचाळीस हजार एकोणसाठ ' ही संख्या अंकात कशी लिहाल ?

 20. 43069
  43049
  43059
  430059

धन्यवाद...!

No comments:

Post a comment