प्रश्नसंच (MSCERT)

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र इयत्तानिहाय भाषा व गणित सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लीक करा


गणित सराव प्रश्नसंच (MSCERT)


पहिली घटकनिहाय प्रश्नसंच
पहिली संख्याज्ञान
पहिली आकृतिबंध
पहिली एक अंकी वजाबाकी
पहिली एक अंकी बेरीज वजाबाकी
पहिली भूमिती
पहिली /दूसरी बिनहातच्याची बेरीज
दूसरी संख्याज्ञान
दूसरी आकृतिबंध
दूसरी भूमिती
दूसरी हातच्याची बेरीज
दूसरी दूसरी वजाबाकी
दूसरी/तिसरी प्रश्नसंच
दूसरी दोन अंकी वजा
तिसरी संख्याज्ञान
तिसरी भूमिती
तिसरी अपूर्णाक
तिसरी ते पाचवी संख्यावारील क्रिया(+,-,×,÷)
पहिली ते चौथी मापन
चौथी भूमिती
चौथी अपूर्णांक
पाचवी ते आठवी दशांश अपूर्णांक
बीजगणित प्रश्नसंच
भूमिती प्रश्नसंच
शेकडेवारी
नफा-तोटा
परिमेय/अपरिमेय संख्या
गुणोत्तर व प्रमाण


भाषा प्रश्नसंच डाउनलोड करण्यासाठी खालील इयत्ता निहाय घटकावर क्लीक करा.


इयत्ता भाषा घटक
पहिली लेखन स्वअभिव्यक्ती
दूसरी लेखन स्वअभिव्यक्ती
दूसरी व्याकरण
तिसरी लेखन स्वअभिव्यक्ती
तिसरी समजपूर्वक वाचन
तिसरी व्याकरण
चौथी लेखन स्वअभिव्यक्ती
चौथी समजपूर्वक वाचन
चौथी व्याकरण
पाचवी लेखन स्वअभिव्यक्ती
पाचवी समजपूर्वक वाचन
पाचवी व्याकरण
सहावी लेखन स्वअभिव्यक्ती
सहावी समजपूर्वक वाचन
सहावी व्याकरण
सातवी लेखन स्वअभिव्यक्ती
सातवी समजपूर्वक वाचन
सातवी व्याकरण
आठवी लेखन स्वअभिव्यक्ती
आठवी समजपूर्वक वाचन
आठवी व्याकरण
प्रश्नसंच निर्मिती: महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे.(mscert)

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र पायाभूत परीक्षा नमूना प्रश्नपत्रिका 2015-16

इयत्ता मराठी गणित
दूसरी भाषा गणित
तिसरी भाषा गणित
चौथी भाषा गणित
पाचवी भाषा गणित
सहावी भाषा गणित
सातवी भाषा गणित
आठवी भाषा गणित

43 comments:

 1. खूपच छान आहे
  सवॆ शिक्षकांना उपयुक्त

  ReplyDelete
 2. सर खूपच छान उपयोगी साहीत्य आहे मला आवडले

  ReplyDelete
 3. भापकर सर, खूप खूप धन्यवाद! नमुना प्रश्नपत्रिकेमुळे योग्य दिशा मिळाली. विद्यार्थ्यांना सराव करण्यास संधी मिळाली. पुन्हा एकदा आपले धन्यवाद.

  ReplyDelete
 4. खुपच उपयुक्त

  ReplyDelete
 5. खुपच उपयुक्त

  ReplyDelete
 6. I am a teacher of tuition Support Classes from Solapur.You have made a beautiful path to us and definitely I will wake on it.

  ReplyDelete
 7. Very nice blog, to solve all type of educational problems. Wish u all d best for ur next step...

  ReplyDelete
 8. भापकर सर खूपच छान प्रश्नपत्रिका काढलेल्या आहेत
  आणि प्रत्येक घटकाचा समावेश केल्याने पुरेसा सराव करता येईल

  ReplyDelete
 9. इंग्रजी माध्यम साठी प्रश्नपत्रिका उपलब्ध कराव्या ही विनंती

  ReplyDelete
 10. Very nice question paper for student pravtice.well done sir !

  ReplyDelete
 11. सर,खूप खूप धन्यवाद. मुलांना व शिक्षक बाधवांना चांगला फायदा होत आहे.

  ReplyDelete
 12. शिकने व शिकविण्याची क्रिया सोपी झाली.

  ReplyDelete
 13. शिकने व शिकविण्याची क्रिया सोपी झाली.

  ReplyDelete
 14. english medium question set must be also available

  ReplyDelete
 15. मनस्वी आभारी आहे

  ReplyDelete
 16. वा रवी सर you are great
  तुमच्या धडपडीला साष्टांग दंडवत
  From भ.ल.भागवत गुरुजी श्रीगोंदा

  ReplyDelete
 17. फारच छान सर. मला तुमची साईट फारच आवडली. फार फार धन्यवाद.आम्हाला असेच मार्गदर्शन करत राहाल हीच अपेक्षा.
  विनोद पात्रे, स.शि. पं.स.रामटेक जि.प.नागपूर.

  ReplyDelete
 18. फारच छान सर. मला तुमची साईट फारच आवडली. फार फार धन्यवाद.आम्हाला असेच मार्गदर्शन करत राहाल हीच अपेक्षा.
  विनोद पात्रे, स.शि. पं.स.रामटेक जि.प.नागपूर.

  ReplyDelete
 19. खुपच छान सराव पेपर
  व्यंकटी संतराम केँद्रे
  प्रा शा रहाटी ता कंधार जि नांदे
  नांदेड

  ReplyDelete
 20. Very nice Blog
  From,
  Rameshwar Phulmante
  Santosh Prathmik Shala Cidco Nanded

  ReplyDelete
 21. Very Nice Blog
  From,
  Rameshwar Phulmante
  Santosh Prathmik Shala Cidco Nanded

  ReplyDelete
 22. खुप उपयुक्त सर

  ReplyDelete
 23. मस्त मी पण शिकत आहे

  ReplyDelete
 24. सन 2016-17चे प्रश्नपत्रिका प्र.शै.महा. नाही का ?

  ReplyDelete