महत्वाची संकेतस्थळे


शिक्षकांसाठी महत्वाची संकेतस्थळे


 1. विद्या परिषद पुणे(mscert)
 2. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषद
 3. सरल डाटाबेस
 4. शालार्थ
 5. अहमदनगर Z.P.
 6. अरविंद गुप्ता यांची खेळणी
 7. स्कूल रिपोर्ट कार्ड 
 8. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
 9. बालजगत
 10. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग(MPSC)
 11. U-DISE
 12. ई शिष्यवृत्ती(समाजकल्याण)
 13. ई शिष्यवृत्ती (अल्पसंख्यांक)
 14. मध्यान भोजन योजना 
 15. जात पडताळणी
 16. एजुकेशन फॉर आल (इंडिया)
 17. राज्य निवडणूक आयोग
 18. महाराष्ट्र राज्य विद्युत्त मंडळ
 19. मराठी विश्वकोश
 20. विकिपेडिया

1 comment: