Thursday, 10 September 2015

इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास ऑनलाइन टेस्ट


इयत्ता 3 री परिसर अभ्यास ऑनलाइन टेस्ट

प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिले आहेत .त्यापैकी योग्य उत्तराच्या पर्यायावर हाताने/माउस ने सिलेक्ट करा. सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा.
 1. खालील पैकी पाळीव प्राणी कोणता ?

 2. हत्ती
  हरिण
  शेळी
  उंदीर

 3. श्वास घेण्यासाठी माशांना कशाचा उपयोग होतो ?

 4. नाक
  त्वचा
  पर
  कल्ले

 5. काही सजीव हवेत उडतात ,त्यांना काय म्हणतात ?

 6. प्राणी
  पक्षी
  जलचर
  भूचर

 7. खालील पैकी कोणाला दोन पाय असतात ?

 8. साप
  गरुड़
  हरिण
  पाल

 9. खालील पैकी कोंबडीचा निवारा कोणता ?

 10. गोठा
  घर
  खुराडे
  तबेला

 11. सूर्य दररोज कोणत्या दिशेला मावळतो ?

 12. पूर्व
  पश्चिम
  दक्षिण
  उत्तर

 13. होकायंत्रतील चुंबकसूची नेहमी कोणती दिशा दाखवते ?

 14. पूर्व -पश्चिम
  उत्तर -दक्षिण
  उत्तर - पूर्व
  पश्चिम- दक्षिण

 15. आपल्या देशाची राजधानी ........ही आहे .

 16. हैद्राबाद
  मुंबई
  नवी दिल्ली
  कलकत्ता

 17. जो काळ घडून गेला आहे ,त्यास .........म्हणतात .

 18. वर्तमानकाळ
  भूतकाळ
  भविष्यकाळ
  चालू काळ

 19. खालीलपैकी कोणता माल गावातुन शहराकडे जातो ?

 20. खेळणी
  पुस्तके
  सायकली
  भाजीपाला

धन्यवाद .......!

No comments:

Post a comment