Wednesday, 23 September 2015

इयत्ता चौथी प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रमावर आधारित ऑनलाइन टेस्ट

इयत्ता चौथी प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रम ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा

इयत्ता चौथी भाषा प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रमावरआधारीत ऑनलाइन टेस्ट

इयत्ता चौथीच्या प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रमावर आधारित ऑनलाइन टेस्ट
 1. हंसाचा कलरव ,तसा भुंग्यांचा .......

 2. केकाराव
  केकावली
  भुभु:कार
  गुंजारव

 3. सुबक या शब्दाचा विरुधार्थी शब्द पर्यायातूनन शोधा.

 4. सुंदर
  बेढब
  सुरेल
  अबक

 5. आंब्याच्या झाडांची .........असते .

 6. दाटी
  गाथन
  अढी
  राई

 7. खलिलपैकी चुकीच्या जोडीचा पर्याय शोधा.

 8. राष्ट्रिय प्राणी - सिंह
  राष्ट्रिय ध्वज- तिरंगा
  राष्ट्रिय फूल - कमळ
  राष्ट्रिय पक्षी - मोर

 9. खालील शब्दापैकी जोडशब्द नसलेला शब्द कोणता ?

 10. सोक्षमोक्ष
  साफसफाई
  सागरवाट
  दगडधोंडा

 11. 'नदी ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द् पर्यायातून शोधा.

 12. नाला
  ओढ़ा
  कविता
  सरिता

 13. "णे ,ख ,ळ, व या अक्षरापासून कोणता अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो ?

 14. वळवणे
  खेळवणे
  खळवणे
  खवळणे

 15. चुकीच्या जोडीचा पर्याय शोधा.

 16. गवताची - पेंढी
  विमानांचा - वैमानिक
  किल्ल्यांचा -जुडगा
  हरीणांचा -कळप

 17. रामरावांच्या घरी चार ........आहेत.

 18. गाया
  गाय
  गाई
  सर्व पर्याय बरोबर

 19. खालीलपैकी भूतकाळी वाक्य कोणते ?

 20. मी शाळेत जाणार आहे.
  मी शाळेत जात आहे.
  मी शाळेत गेलो होतो.
  मी शाळेत जाणार नाही.

धनयवाद ....!

No comments:

Post a comment