Monday, 12 October 2015

इयत्ता तिसरी इंग्रजी ऑनलाइन टेस्ट


नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता तिसरी इंग्रजी या विषयाची ऑनलाइन टेस्ट एका नव्या पद्धतीने सोडवीणार आहोत ,यामधे प्रथम आपल्याला log in हे पेज दिसत आहे ते आपल्या बोटाने /कर्सर ने डावीकडे स्क्रॉल करा .आता आपणाला रजिस्टर फॉर्म दिसेल त्यामधे आपले नाव टाका व 1234 अथवा आपणास योग्य तो पासवर्ड टाका व sign up या बटनावर क्लीक करा .आता रजिस्टर केल्यानंतर तो पासवर्ड व user name(रजिस्टर करताना निवडलेले)टाका व log in बटनावर क्लीक करा यामुळे मुलांना sign up व log in या संकल्पना सुद्धा समजन्यास मदत होईल .आपल्यापुढे start बटन ओपन होईल .त्यावर क्लीक करून आपण ऑनलाइन टेस्ट देवू शकता.आपले उत्तर चूक की बरोबर हे लगेच आपणाला कळेल .प्रत्येक प्रश्न सोड्विल्यावर continueया बटनावर क्लीक करत चला .लक्षात ठेवा ही 10 प्रश्नांची टेस्ट सोडविन्यास आपल्याकडे फ़क्त 10 मिनिट आहेत .सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर आपणास आपला संपूर्ण निकाल कळेल.नवीन टेस्ट सोडविन्यास आपणास शुभेछ्या ...!

No comments:

Post a comment