Sunday, 6 December 2015

महाराष्ट्र अॅडमिन पॅनल शिक्षकांसाठी सामान्यज्ञान स्पर्धा दिनांक :06/12/2015

स्पर्धेत विजयी प्रथम 10 नंबर ची नावे संकेतस्थळावर दिसन्याची सोय केली आहे.उद्या ही नावे पोस्ट द्वारे प्रसिद्ध केलि जातील.

1 comment: