पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते 2016प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र भाषा व गणित विषयाचे पायाभूत चाचणी चे गुणनोंद तक्ते डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा.


पायाभूत भाषा व गणित गुणनोंद तक्ते


सौजन्य : श्री नवाळे सर ,राहुरी जिल्हा अहमदनगर


 आपणास जर आपले स्वनिर्मित  साहित्य या वेबसाईट वर प्रकाशित करावयाचे असल्यास मला ई मेल द्वारे साहित्य पाठवा. आपले साहित्य नावासह प्रकाशित केले जाईल.

पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते एक्सेल फॉर्मेट

3 comments: