तिसरी परिसर अभ्यास -पाठ 13 ते 15


ऑनलाइन टेस्ट

ऑनलाइन टेस्ट , विषय: परिसर अभ्यास

इयत्ता तिसरी , पाठ 13 ते 15

खाली इयत्ता तिसरीच्या परिसर अभ्यास वरील पाठ 13 ते 15 वर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिलेले आहेत,पैकी उत्तराच्या योग्य पर्यायासमोरील गोलावर क्लीक करून आपले उत्तर निवडा. अशाच प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा. निकाल पहात असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण बरोबर दिली आहेत त्यांचा रंग आपोआप हिरवा होईल व ज्या प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत त्या प्रश्नाचा रंग लाल होईल, सोबतच शेवटी आपले बरोबर व चुकीचे उत्तरे दिलेली प्रश्नसंख्या आपणास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह पाहायला मिळेल.

प्रश्न 1 पुढील पैकी अंग मेहनतीचे काम कोणते ?


प्रश्न 2 पुढील पैकी कोणाचा आहार जास्त असेल ?


प्रश्न 3 आपण काय खाण्याचे टाळावे ?


प्रश्न 4 पुढिलपैकी कोणते अंगमेहनतीचे काम नाही ?


प्रश्न 5 आपण कोणता पदार्थ न शिजवता खातो?


प्रश्न 6 आपण कोणता पदार्थ शिजवून / उष्णता देवून खातो ?


प्रश्न 7 पुढिलपैकी तळलेला पदार्थ कोणता ?


प्रश्न 8 पुढिलपैकी कोणता पदार्थ ज्वलनशील नाही ?


प्रश्न 9 पुढिलपैकी कोणता हाताचा भाग नाही ?.


प्रश्न 10 पुढिलपैकी कोणता भाग पायाचा नाही ?


1 comment: