इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास 2


ऑफलाइन टेस्ट

ऑफलाइन टेस्ट , विषय:प.अभ्यास 2

इयत्ता चौथी , पाठ 1 ते 5

खाली इयत्ता चौथीच्या परिसर अभ्यास भाग 2 वरील पाठ 1 ते 5 वर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिलेले आहेत,पैकी उत्तराच्या योग्य पर्यायासमोरील गोलावर क्लीक करून आपले उत्तर निवडा. अशाच प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा. निकाल पहात असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण बरोबर दिली आहेत त्यांचा रंग आपोआप हिरवा होईल व ज्या प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत त्या प्रश्नाचा रंग लाल होईल, सोबतच शेवटी आपले बरोबर व चुकीचे उत्तरे दिलेली प्रश्नसंख्या आपणास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह पाहायला मिळेल.

प्रश्न 1 शिवाजी महाराजांनी कोणते कार्य हाती घेतले ?


प्रश्न 2 स्वराज्य म्हणजे काय ?


प्रश्न 3 लीळाचरित्र हा ग्रंथ कोणी लिहिला?


प्रश्न 4 संत ज्ञानेश्वरांनी जिवंत समाधी कोठे घेतली ?


प्रश्न 5 निजामशहाचा --------------हा कर्तबगार वजीर होता.


प्रश्न 6 आदिलशहाने शहाजीराजांना कोणता किताब दिला ?


प्रश्न 7 शिवरायांचा जन्म कोठे झाला ?


प्रश्न 8 जिजाबाईच्या रक्षणाची जबाबदारी कोणी स्वीकारली ?


प्रश्न 9 मावळात राहणाऱ्या लोकांना -----म्हणतात.


प्रश्न 10 बंगळूर हे ठिकाण सध्या कोणत्या राज्यात आहे ?


6 comments: