आय.एस. ओ. नामांकन निकषI S O मानांकनासाठी निकष


I S O मानांकनासाठी निकष :---
१] वृक्षारोपण 
२] घोषवाक्य 
३]जुने रेकॉर्ड मांडणी
४] विजिटर नोंदवही
५] विद्यार्थी फ़ाइल्स
६] शाळेचे चा सहभाग
७] शाळेचे नाव ठळक दर्शवणे
८] सेंद्रिय / गांडूळ खत
९] चप्पल स्टैंड
१०] अधिकारी पदाधिकारी फलक
११] समित्या फलक
१२] वर्गांना कार्यालयांना फलक
१३] सन्देश,सुविचार
१४] खिडक्यांना पडदे,टेबल क्लॉथ ,फ्लॉवर पॉट
१५] स्वच्छता व् टापटिपपणा
१६] आपात कालीन मार्ग
१७] शिक्षक , विद्यार्थी ओळख पत्र
१८] दिशादर्शक फलक
१९] बोलका वरांडा
२०] आखलेले शालेय क्रिडांगण
२१] सौरऊर्जा वापर
२२] वीज , इन्व्हर्टर सुविधा
२३] प्रकाश योजना,ट्यूब,बल्ब,फैन (प्रत्येक वर्गात)
२४] क्रीडासाहित्य मांडणी
२५] कला,कार्या,शैक्षणिक साहित्य मांडणी
२६] विज्ञान प्रयोगशाळा
२७] पार्किंग व्यवस्था
२८] विजबचत , पाणिबचत सन्देश
२९] स्वच्छता सन्देश
३०] पाण्याची सुविधा
३१] स्वच्छ सुंदर बाह्यांग अंतरंग
३२] प्रथमोपचार पेटी
३३] ऑफिस अंतर्गत रचना
३४] शालेय रेकॉर्ड(बॉक्सफाइल नावाच्या स्टिकर सह)
३५] राष्ट्रीय नेत्यांचे फ़ोटो
३६] संगणक शिक्षण,e लर्निंग
३७] डिजिटल क्लासरूम
३८] बागबगीचा,परसबाग,रोपवाटिका
३९] स्वागत फलक
४०] शौचालय सुविधा फलक
४१] अग्निशामक यंत्र
४२] वाचनालय
४३] संरक्षक भिंत
४४]शिक्षक कार्यसुचि
 ४५] सुचना व् कौतुक पेटी

2 comments: