इयत्ता दूसरी मराठी कविता

इयत्ता दूसरी मराठी कविता
गवताच पात
चला गड्यांनो खेळूया
चैत्र महीना
जावू फुलांच्या जगात
झर झर आला वारा
दोन पाय छोटे
ध्वज उंच धरु
थेंबा थेंबा
फुलपाखरे
हुरडा खावून

No comments:

Post a comment