पाहिली मराठी कविता

इयत्ता पाहिली मराठी कविता


इयत्ता पाहिली मराठी कविता
पाऊस पडतो
झुई झुई झोका
आवाज नाही
उठ मुला
एक होती भिंगरी
झाली सकाळ
थंडी असो वारा असो
धोंड धोंड पाणी दे
पॉल ,अंकिता गौरी

No comments:

Post a comment