विषयनिहाय ऑनलाइन टेस्ट्सनमस्कार शिक्षक मित्रांनो, आपल्या मुलांना अभ्यास करण्याची गोडी लागावी व त्यांची तयारी व्हावी यासाठी इयत्ता निहाय अभ्यासक्रमावर आधारीत ऑनलाइन टेस्ट तयार केल्या आहेत .प्रत्येक टॅब वर क्लीक करून आपण ऑफलाइन टेस्ट देवू शकता . काही अड़चण आल्यास , संपर्क:रवि भापकर उपा.जि.प.प्राथ .शाळा सरदवाडी ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर फोन:9423751727
इयत्ता निहाय ऑनलाइन टेस्ट
इयत्ता चौथी मराठी (पाठ 1 ते 10)
इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास 2 (पाठ 1 ते 5)
इयत्ता 4 थी परिसर भाग 2-पाठ 11 व 12
इयत्ता 4 थी मराठी-पाठ 13 ते 15
इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास -पाठ 13 ते 15
इयत्ता सातवी इतिहास- पाठ 7 वा
इयत्ता सातवी इतिहास-पाठ 8 वा
इयत्ता 7 वी इतिहास -पाठ 9 वा
इयत्ता 7 वी इतिहास -पाठ 10 वा
इयत्ता 7 वी इतिहास -पाठ 11 वा
इयत्ता 7 वी इतिहास- पाठ 12 वा
इयत्ता 7 वी इतिहास-पाठ 13 वा
इयत्ता 4 थी धरतीची लेकर

1 comment: