Monday, 26 October 2015

इयत्ता दूसरी भाषा ऑनलाइन टेस्ट

महाराष्ट्र अॅडमिन पॅनल आयोजित ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा स्पर्धा टेस्ट रात्री ठीक 8:00वाजता या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

आपणास इतर इयत्ता च्या विषयवार ऑनलाइन टेस्ट सोडवायाच्या असतील डावीकडील ऑनलाइन टेस्ट या बटनावर क्लीक करा .इयत्ता 2 री भाषा ऑनलाइन टेस्ट

खाली दहा प्रश्नांची ऑनलाइन टेस्ट दिली आहे .प्रश्न वाचून बरोबर उत्तरापुढिल गोलामधे टिक मार्क करा .सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर " निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा " या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल ऑनलाइन पहा ..!!

निर्मिती :रवि भापकर ,उपा.जि.प.प्राथ .शाळा पारेवाडी ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर

 1. खालीलपैकी स्रीलिंगी शब्दाचा पर्याय शोधा .

 2. वार
  दार
  तार
  भार

 3. सर्वनाम ओळखा. ही सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे .

 4. आहे
  ही
  सुमारे
  गोष्ट

 5. पाकळी या शब्दाचा अनेकवचनी शब्द पर्यायातून शोधा .

 6. पाकळे
  पाकळी
  पाकळ्या
  पाकोळ्या

 7. खालील वाक्यातील क्रियापद ओळखा. वडाचे खूप मोठे झाड होते.

 8. होते
  खूप
  वड
  झाड

 9. विरुधार्थी शब्द सांगा. प्रकाश × .............

 10. उजेड
  सकाळ
  दिवस
  अंधार

 11. "घर"या शब्दाचा समानार्थी शब्द पर्यायातून शोधा .

 12. सदन
  वदन
  वंदन
  नंदन

 13. वडिलांना पत्र लिहिताना कोणता मायना लिहाल ?

 14. तिर्थरूप
  चिरंजीव
  महोदय
  आदरणीय

 15. "पाण्यात राहणारा" या शब्दसमूहाबद्दल योग्य शब्द शोधा .

 16. भूचर
  उभयचर
  जलचर
  सागर

 17. पक्षांच्या समुहाला काय म्हणतात .

 18. काफिला
  कळप
  पुंजका
  थवा

 19. वाघिणीच्या पिल्लाला काय म्हणतात.

 20. तटटू
  शिंगरु
  बछडा
  छावा

इतर इयत्ता च्या विषयवार ऑनलाइन टेस्ट सोडविन्यासाठी वर दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन टेस्ट या टॅबवर क्लीक करून मोफत ऑनलाइन टेस्ट सोडविन्याचा सराव करा ......धन्यवाद..!!!

No comments:

Post a comment